วันพุธ

ยึดให้หมดเปิด308คดีธรรมกาย เดตไลน์27..ห้ามใช้พื้นที่ผิดกม.  อ่านเพิ่มถ้าจะเอ่ยถึงประเทศไทย..

กับสิ่งที่อยู่ในใจของคนทั่วโลก..

ไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหน..

อย่างน้อยก็ต้องมีคำว่าพุทธศาสนาหรือพระภิกษุสงฆ์..

ติดอยู่ในความคิดอันดับต้นๆอย่างแน่นอน


พระพุทธศาสนา"อยู่คู่"กับชาติไทย..

มาตั้งแต่ยุคสุโขทัย..

ไล่มาอยุธยา.. ธนบุรี..

จนถึงปัจจุบันนี้รัตนโกสินทร์..

ก็ยังไม่เคยมีศาสนาไหนมาแทนที่ได้


แต่ว่า 300 กว่าคดีที่"ศรีวราห์"จัดให้วัดใหญ่เมืองปทุม..

ถ้าไม่บอกอาจคิดว่าเรายังอยู่ใน"ยุคทมิฬ"

โดยอ้างถึงคำพยากรณ์ของบุรพาจารย์..

เพราะเป็นยุคที่ใจคนมืดบอด.. ไม่รู้ซึ้งถึงบาปบุญคุณโทษ

ไม่ให้ความเคารพในพระภิกษุสามเณรและพุทธสถาน


ก็ขนาดพระมหาธรรมกายเจดีย์..

ที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานถึงล้านองค์..

ยังมีความคิดที่จะ"ยึด"ไม่ให้ใช้ประกอบพิธีกรรม..

เป็นการทำลายจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก..

ที่ตั้งใจเดินทางมาสวดมนต์และสักการะบูชา


เดชะบุญที่แผนจะยึดวัด.. ยึดอาคาร.. ไม่สัมฤทธิ์ผล

เพราะถึงแม้"ศรีวราห์"จะมีความพยายามเพียงไร..

แต่เมื่อศรีอยุธยายังไม่สิ้นคนดี.. วัดใหญ่ปทุมธานีจึงรอดตัวไป

ส่วนว่าใครที่ยัง"ใจทมิฬ"ไม่ยอมกลับตัวกลับใจ..

ก็ให้ระวังจะต้อง"แพ้ภัย"ตนเอง.!!!!


เด็กข้างวัด..


วันจันทร์

โถ่..มโน
ตั้งแต่เครื่องนับ.."สัมมา อรหัง"

"มโน"ไปว่าเป็นเครื่องส่งสัญญานดิจิตอล..

ไว้สำหรับผู้บริหารหรือหัวหน้าชุด..

คอยจัดกำลังเคลื่อนย้ายญาติโยม..

เพื่อเตรียมรับมือกับกำลังที่สนธิมาบุกวัด


อุโมงค์ท่อระบายน้ำ..

ตามมาสเตอร์แปลนสำหรับรองรับคนจำนวนมาก..

ซึ่งย่อมต้องมีการใช้น้ำในปริมาณมหาศาล..

ก็"มโน"ไปว่าเป็นอุโมงค์ทางลัด..

สำหรับอพยพคนจากในวัดไปสถานที่ปลอดภัย..


องค์กรไหนๆในโลก..

ย่ิงมีสเกลใหญ่เท่าไร..

ก็จำเป็นจะต้องมีผู้บริหารรับผิดชอบงานมากเท่านั้น..

หรือก็คือการกระจายงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ..

แต่ก็ยัง"มโน"ไปได้ว่าคือ 4 เสือ 5 เสือ ธรรมกาย


ทั้งหลายทั้งมวลล้วนเกิดจาก..

ตัวเองไม่มี"คุณค่า"ในสายตาสังคม..

ไปอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ความแตกแยก..

จะทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ..

แม้แต่ลงสมัครผู้แทนก็ได้มาแค่ไม่กี่ร้อยเสียงเสียดายที่เรียนจบหมอ.. 

เสียดายที่จบถึงอ๊อกฟอร์ด..

ความรู้ดีแต่ความประพฤติเลวยิ่ง..

จึงไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง..

จำเป็นต้อง"โหนกระแส"ธรรมกาย.!!!!


เพียงอาศัยว่าเคยบวชอยู่ที่นี่..

พอรู้อะไรบ้างตามปกติวิสัยคนที่เคยอยู่ด้วยกันมา..

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า..

จะรู้อะไรมากมาย..

เพราะตัวก็ออกไปยี่สิบกว่าปีแล้ว


คิดว่าสำนักข่าวทั้งหลาย..

ก็คงพอรู้ว่า"มโน"เป็นตัวอะไร..

เพียงแต่ไม่มีใครอยากจะลงมาเกลือกกลั้วกับปลักน้ำนี้..

หันซ้ายหันขวามองหาขอนไม้ไม่มี..

เห็น"ขี้หมา"ลอยมาเลยคว้าไว้ก่อนก็ยังดี.!!!!


เด็กข้างวัด..