วันพฤหัสบดี

เร็วแท้2 วันก่อนเพิ่งกราบรับโอวาท..

"ท่านทั้งหลายก็มีธรรมะคือความดี ความงามประจำใจอยู่แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาความดี ความงาม ที่ท่านมีอยู่แล้วนี้ ให้คงที่ไว้ตลอดไป"

"เราก็ล้วนเป็นพุทธบริษัทด้วยกัน เพราะฉะนั้น ก็ขอให้เรารักษาจิตใจ ที่เราเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย ให้คงที่ไว้"

มาวันนี้..

"DSI - ตำรวจ - ทหาร 20 ทีม ปฏิบัติการบุกธรรมกาย ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ"

หลักธรรมที่เพิ่งได้รับมายังไม่ทันจางหาย วันนี้มาล้อมวัดซะแล้ว.!!!!


เด็กข้างวัด..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น