วันอาทิตย์

คุ้มค่า
เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา..

เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง..

เกิดมาชาติหนึ่งได้มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์..

ปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิต.. เป็น"อุปบารมี"

เยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย..

ชาตินี้จะมีอะไรให้ต้องสำนึกเสียใจอีก.!!!!


เด็กข้างวัด..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น