วันจันทร์

พระเจดีย์


มหาธรรมกายเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปหนึ่งล้านองค์


"คนไทย"จะไม่ค่อย "ติพระ" เพราะปู่ย่าตายาย ท่านห้ามไว้ว่ามัน บาป!!!

นายช่างทองทะเลาะกับภรรยา แค่พูด "แดกดัน" ภรรยาตัวเองต่อหน้าพระว่า "เธอจงโยนพระศาสดาของเธอลงน้ำไปเสีย" แต่พอ "ได้สติ" ก็รีบ "กราบขอขมา" ที่แทบเท้าของพระเถระ ที่มาชวนสร้างเจดีย์

พร้อมกับทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3 หม้อ ไปบูชาในเจดีย์ที่บรรจุ "พระธาตุ" แล้วขอให้พระศาสดาทรง "อดโทษ" เพราะเหตุเกิดหลัง "พุทธปรินิพพาน" ไปแล้ว

แม้จะได้ "สมาลาโทษ" ต่อทั้งพระภิกษุ และ พระเจดีย์แล้ว แต่ "วิบากกรรม" ยังส่งผลให้ต้องถูก "ลอยน้ำ" ตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิด อยู่หลายภพหลายชาติ

เจดีย์เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ ตลอดจนพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ยิ่งถ้าบรรจุ "พระบรมสารีริกธาตุ" ด้วยแล้ว ก็ยิ่งแทบไม่ต่างกับได้ "เข้าเฝ้า" ต่อพระบรมศาสดา

การ "เรียกหา" พระเจดีย์ ในเชิงดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแม้แต่เอา สนุกสนาน เฮฮา ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธ "ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง"

"ติพระ"แค่องค์เดียว ท่านยัง "ห้ามนักห้ามหนา" แล้วพระพุทธรูปตั้ง "ล้านองค์" วิบากกรรมมันจะ "หนัก" ขนาดไหน

รูปทรงของเจดีย์ ก็ไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่า จะต้องเป็น "แบบนี้" เท่านั้น ขึ้นอยู่กับ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจน"ภูมิประเทศ" รวมถึง"การใช้งาน"

ช่างทองแค่ประชดภรรยาตัวเองว่า "ให้ลอยน้ำ" ยังโดน "ลอยแพ" ตั้งแต่เกิด "มาตลอด" แต่ที่ "รอด" มาได้ ก็เพราะได้ไป "กราบขอขมา"

ส่วนพวกที่ชอบพูดเอาฮาว่า "จานบิน" ก็ระวังไว้ว่า ชาติต่อๆไป คลอดออกมาแล้ว จะได้ "บินลงมาจากฟ้า" แต่ก็คงไม่ใช่ลูกหลานเทวดา เพราะมันอาจจะเป็นยอดตึกชั้นที่ 15 แล้วจะหาว่าหล่อไม่เตือน

เด็กข้างวัด

4 ความคิดเห็น:

 1. ออกความเห็นไม่ถูกเลย ออกแนวนี้ พวกปากเปลาะ น่าสงสารเป็นหนักหนา ชาติหน้าไปเกิดบนยานอวกาศ หรือว่า เกิดกลางอากาศ. ไม่ก็ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีอันเป็นไป ไว้รอบหน้ามาเกิดคงได้ พวกนี้ไว้เป็นตัวอย่าง คงจะได้บุญจากเป็นตัวอย่างบ้างนะ. ไว้รอตอนนั้นนะ

  ตอบลบ
 2. อัยยะ อันนี้น่ากลัวจัง ใครที่ชอบติพระ หรือ สิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องคิดไหม่นะคะ

  ตอบลบ
 3. ความคะนองมือคะนองปาก ลากลงนรกมานักต่อนักแล้ว หยุดเถิดแล้วจงไปขอขมา กลับตัวกลับใจเถิด ก่อนที่จะสายเกินไป พระมหาธรรมกายเจดีย์นี้ศักดิ์สิทธิ์นัก นั่งสมาธิรวมใจได้สนิท ร่มเย็นในหัวจิตหัวใจยิ่งนักแล ลองทำดูเถิด แล้วคุณจะรักพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ยิ่งนัก เหนือสิ่งอื่นใด เพราะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราตลอดไป

  ตอบลบ
 4. สรุปให้สั้นที่สุดว่า...การด่าพระ การล้อพระเจดีย์ สังคมไทยและชาวประชาในโลกนี้ ไม่นิยมนะครับ เพราะมีผลจากการกระทำ และมีตัวอย่างต่างๆให้เห็นแล้ว

  ตอบลบ