วันศุกร์

พระเทวทัตตัดสินคดี
"ภิกษุณี"ในสำนักพระเทวทัต"ตั้งครรภ์"ขึ้น เพื่อนภิกษุณีได้แจ้งแก่พระเทวทัต เพื่อให้ตัดสินความ... พระเทวทัต"ตัดสิน"ให้เธอ"สละสมณเพศ" สึกออกไปเสียจากสำนักเพราะ ไม่มีความรู้ในการพิจารณา

นางจึงกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ดิฉันไม่ได้บวชอุทิศตนต่อพระเทวทัต แต่ดิฉันบวชอุทิศตนต่อพระบรมศาสดา ดังนั้น ขอท่านทั้งหลายจงพาดิฉันไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาด้วยเถิด"

ตอนหลังความจึงแจ้งกระจ่าง ว่านางได้ตั้งครรภ์มาตั้งแต่ก่อนจะบวช โดยพระอุบาลีเชิญ"ผู้เชี่ยวชาญ" ด้านนี้  คือนางวิสาขามหาอุบาสิกา มาร่วมกันพิสูจน์ "ชำระอธิกรณ์" เรื่องนี้ให้ชัดเจน

แน่นอน การจะ "ยืนยันถึงความบริสุทธิ์" ต้องมี "กระบวนการพิสูจน์" ทำความจริงให้กระจ่างชัด คลายข้อสงสัยแก่คนทั่วไป

แต่กระบวนการพิสูจน์นั้นต้อง "ถูกต้องและชอบธรรม"  มิใช่ดั่งเช่นพระเทวทัต ที่รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว "ตัดสิน" ไปตาม "ความรู้ความเข้าใจ" ของตัวเอง 


ภิกษุณีตั้งครรภ์ ก็ต้องอาศัยผู้ "เชี่ยวชาญ" เช่นนางวิสาขามาเป็นผู้พิจารณา เพราะนางมี บุตร-ธิดา ถึงยี่สิบคนย่อม "มากด้วยประสบการณ์"

คดีที่เกิดขึ้นแก่สงฆ์ ก็ต้องฟังความจากสงฆ์  มิใช่เอา"ฆราวาส" ที่ความรู้ก็ไม่มี ความดีก็ไม่เคยปรากฎ  มาคอย "ชี้นำ" มาเป็นที่ "ปรึกษา"

เลิกพูดกันซะทีเถอะว่า ขอให้หลวงพ่อธัมมชโย เข้าสู่กระบวนการ "ยุติธรรม" เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ ในเมื่อ "กระบวนการ" นั้นมันเปรียบกับ "พระเทวทัต" ตัดสินคดี

เด็กข้างวัด


5 ความคิดเห็น:

 1. สุดยอด สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 2. เยี่ยมยอดเลยค่ะ

  ตอบลบ
 3. เยี่ยมยอดเลยค่ะ

  ตอบลบ
 4. จะให้ใครเข้าสู่กระบวนการ ตั้งบนฐานชอบธรรมล้ำเลิศหลาย ขาดชอบธรรมถูกผิดติดอบาย มันช่างคล้ายเทวทัตตัดสินความ

  ตอบลบ
 5. จะให้ใครเข้าสู่กระบวนการ ตั้งบนฐานชอบธรรมล้ำเลิศหลาย ขาดชอบธรรมถูกผิดติดอบาย มันช่างคล้ายเทวทัตตัดสินความ

  ตอบลบ