วันจันทร์

ไม่ไหวจะเคลียร์20 เมษายน พ.ศ. 2505 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับ "พระอาจ อาสโภ" ในข้อหาร้ายแรงคือ..

"มีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร"


4 ปีต่อมา.!!!

30 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ศาลทหารได้อ่านคำพิพากษา และ "ยกฟ้อง" คดีเดียวกันนี้ตอนหนึ่งความว่า..


"จำเลยนี้เป็นผู้ประกอบแต่"กุศลกรรม"กระทำกิจพระศาสนาแผ่ไพศาลไปทั้งในและนอกประเทศ..

ทั้งในทางปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา มีผล"ประจักษ์"ชัดเป็นหลักฐานมากมาย..

"ไม่เชื่อ"ว่าได้กระทำผิด แต่กลับมาต้องถูกออกจากเจ้าอาวาส.. ถูกออกจากสมณศักดิ์.. ถูกจับกุม.. ถูกบังคับให้สละเพศพรหมจรรย์.. 

นับว่ารุนแรงที่สุด สำหรับพระเถระผู้ใหญ่ที่ปวงชนเคารพนับถือ"นี่ไงหละ.. ไม่ผิดจะกลัวอะไร.!!!

ถ้าไม่ได้มี"ความรู้"อะไร.. ก็กรุณาอย่าได้"วิจารณ์"

เพราะถ้า"เหตุการณ์"เช่นนี้เกิดขึ้นแก่"บุคคล"ผู้มีพระคุณอันเป็นที่รักของคุณ..

แล้วคุณยังยินดีที่จะ"ส่งมอบ"ให้แก่ฝ่ายที่คุณก็รู้ว่า"ไม่ได้"มีความยุติธรรม..

แล้วเราค่อยมาคุยกัน.!!!!!


เด็กข้างวัด..

ปล. พระอาจ อาสโภ ก็คือพระพิมลธรรมหรือสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช.. โดน"กลั่นแกล้ง"ให้สละสมณเพศก่อนแล้วค่อยสอบสวนทีหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น