วันศุกร์

สู้ด้วยบุญบารมี
ใกล้จะปีใหม่แล้ว..

ลมเหมันต์เริ่มมาเยือน..

แต่ข่าว"วัดใหญ่"ก็ไม่ได้เย็นลงดั่งลมหนาว.. 

น.ส.พ. ยังลงข่าวกันทุกฉบับ..  "ทีวี"ก็ยังออกกันทุกช่อง..

ไม่รู้ว่าพระหนุ่มสามเณรน้อยจะได้"จำวัด"กันหรือเปล่า..

หรือกำลังสวดมนต์ทำวัตรกันอย่างคึกคักเข้มแข็ง


ขนาดพระบรมโพธิสัตว์..

ในภพชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้บรรลุธรรม..

ก็ยังทรงต้องผ่าฟันอุปสรรคนานัปประการ..

ต้องบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่นานถึง 6 ปี..

แม้ในคืนก่อนจะได้ตรัสรู้..

ก็ยังต้องทรง"เผชิญหน้า"กับพญามาร.!!!


ขึ้นชื่อว่ามารนั้น.. 

หมายความว่าย่อมจะมิใช่.. หมู

เพราะฉะนั้น.. 

การที่จะยอม"ปล่อยผ่าน"กันไปง่ายๆนั้น

ย่อมมิใช่วิสัยแห่งมารอย่างแน่นอน


แต่พระองค์ก็ทรงผ่านเหตุการณ์ช่วงนั้นมาได้..

ทรง"ชนะศึก"ด้วยบารมีทั้ง 30 ทัศ.!!!

ที่บำเพ็ญมานับภพนับชาติไม่ถ้วน..

จนได้ชื่อว่าเป็นผู้"พิชิตมาร"

ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.!!!


สิ่งที่ชาวธรรมกายกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน

จะเป็นเครื่องยืนยันถึงการ"ต่อสู้"แบบพุทธวิธี

และจะเป็นเครื่อง"พิสูจน์"

ส่ิงที่ได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎก

ให้ปรากฎเห็นชัดอย่างเป็นรูปธรรม.!!!!


เพราะการจะต่อสู้กับความ"อยุติธรรม"

มันไม่สามารถจะสู้ด้วยอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ใดๆ

นอกจากจะสู้ด้วยบุญบารมีแบบพุทธองค์

ที่ทรง"ชนะมาร"ในคืนอันอัศจรรย์นั้นแล


ดั่งเช่นที่ชาวธรรมกายชักชวนกันมาสวดมนต์..

มาอยู่ธุดงค์กันข้ามปี.. นึกถึงบุญบารมีที่สั่งสมมา

ให้ใจเป็น"กุศล"ด้วยบทสวดมนต์"ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"

แล้ว"แผ่เมตตา"ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย..

แล้วกระแสแห่งเมตตาธรรมนั่นแหละ.. 

จะนำ"ชัยชนะ"มาสู่ชาวธรรมกาย.!!!!


เด็กข้างวัด..
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น