วันจันทร์

โถ่..มโน
ตั้งแต่เครื่องนับ.."สัมมา อรหัง"

"มโน"ไปว่าเป็นเครื่องส่งสัญญานดิจิตอล..

ไว้สำหรับผู้บริหารหรือหัวหน้าชุด..

คอยจัดกำลังเคลื่อนย้ายญาติโยม..

เพื่อเตรียมรับมือกับกำลังที่สนธิมาบุกวัด


อุโมงค์ท่อระบายน้ำ..

ตามมาสเตอร์แปลนสำหรับรองรับคนจำนวนมาก..

ซึ่งย่อมต้องมีการใช้น้ำในปริมาณมหาศาล..

ก็"มโน"ไปว่าเป็นอุโมงค์ทางลัด..

สำหรับอพยพคนจากในวัดไปสถานที่ปลอดภัย..


องค์กรไหนๆในโลก..

ย่ิงมีสเกลใหญ่เท่าไร..

ก็จำเป็นจะต้องมีผู้บริหารรับผิดชอบงานมากเท่านั้น..

หรือก็คือการกระจายงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ..

แต่ก็ยัง"มโน"ไปได้ว่าคือ 4 เสือ 5 เสือ ธรรมกาย


ทั้งหลายทั้งมวลล้วนเกิดจาก..

ตัวเองไม่มี"คุณค่า"ในสายตาสังคม..

ไปอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ความแตกแยก..

จะทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ..

แม้แต่ลงสมัครผู้แทนก็ได้มาแค่ไม่กี่ร้อยเสียงเสียดายที่เรียนจบหมอ.. 

เสียดายที่จบถึงอ๊อกฟอร์ด..

ความรู้ดีแต่ความประพฤติเลวยิ่ง..

จึงไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง..

จำเป็นต้อง"โหนกระแส"ธรรมกาย.!!!!


เพียงอาศัยว่าเคยบวชอยู่ที่นี่..

พอรู้อะไรบ้างตามปกติวิสัยคนที่เคยอยู่ด้วยกันมา..

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า..

จะรู้อะไรมากมาย..

เพราะตัวก็ออกไปยี่สิบกว่าปีแล้ว


คิดว่าสำนักข่าวทั้งหลาย..

ก็คงพอรู้ว่า"มโน"เป็นตัวอะไร..

เพียงแต่ไม่มีใครอยากจะลงมาเกลือกกลั้วกับปลักน้ำนี้..

หันซ้ายหันขวามองหาขอนไม้ไม่มี..

เห็น"ขี้หมา"ลอยมาเลยคว้าไว้ก่อนก็ยังดี.!!!!


เด็กข้างวัด..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น