วันศุกร์

ไม่สร้างไม่ว่าอย่าทำลาย...

อดีตเมื่อเสร็จศึก "สงคราม" กลับสู่ราชธานี "ผู้นำทัพ" มักจะนิยมสร้างวัด....

บ้างก็ "กษัตริย์" สร้าง บ้างก็ "แม่ทัพ" สร้างโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ....

เพื่อเป็นการ "สืบทอด" อายุพระพุทธศาสนา 

เพราะ "วัด" เป็นที่อยู่จำพรรษาของ "พระ" มีวัดก็ย่อมมีพระ.... 

และเมื่อยังมี "พระสงฆ์" พระพุทธศาสนาก็ยัง "สืบทอด" ต่อไปได้

รวมทั้งเป็นการสร้าง "บุญกุศล" ที่ยิ่งใหญ่

น้อม "อุทิศ" ไปให้แก่ผู้ที่ "เสียชีวิต" ในสงคราม

ทั้งฝ่าย "เราและศัตรู" จะได้ไม่ "จองเวร" กันข้ามชาติ..!!

จึงได้เกิดวัดวาอาราม "สวยงาม" มากมาย เป็นที่เชิดหน้าชูตา "ตกทอด" มาถึงรุ่นเรา

..............

ปัจจุบันนั้นนอกจากจะ "ไม่สร้าง" แล้วยังคิด "ทำลาย"

เบื้องต้นเหมือนจะ "มุ่งเป้า" มาแค่วัดพระธรรมกาย....  

แต่บั้นปลายนั้นก็คือ "ทำลาย" พระพุทธศาสนาทั้งระบบ

...............

พระสงฆ์นั้นเป็นเพียงแค่ผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏสงสาร..!!  

ตั้งใจจะบำเพ็ญ "ประโยชน์ตน" และ "ประโยชน์ท่าน" ให้ถึงพร้อม....

..สัพพะทุกขะนิสสะระณะ นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ..

..ข้าพเจ้าขอออกบวชเพื่อสลัดตนจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้ง..

...............

บุคคลใด "สนับสนุน" การบวชหรือยัง "พระพุทธศาสนา" ให้ธำรงตั้งมั่นก็ย่อมจะได้รับ "อานิสงส์" จะนับจะประมาณมิได้....

ย่อมมีความสุขใน "ภพทั้งสอง"..คือปัจจุบันชาติก็ "อิ่มอกอิ่มใจ" ไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย....

แตกกายทำลายขันธ์แล้ว.. ก็เข้าถึง "สุขคติ" เสวยสุขในทิพยวิมานอันตระกา

ส่วนว่า "มันผู้ใด" แล้วไซร้ "คิดร้าย" ต่อพระพุทธศาสนาหรือแม้เพียงต่อ "สาวก" ของพระตถาคตเจ้า

ก็พึง "สังวร" ไว้เถิดว่า "อันตรายจะเป็นอันตราย ต่อผู้ทำอันตรายแก่ผู้ที่ไม่เป็นอันตราย"

แม้ตายไปแล้วก็ยังต้องตกไปสู่อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน.. มิได้ผุดเกิดกันเลยทีเดียว

เด็กข้างวัด
เฮ้อ..พ่อสอนมาดี นึกคำด่าไม่ออก ด่าได้แค่นี้แหละ

6 ความคิดเห็น:

 1. อ่านแล้ว ก็ยังน่ากลัวแทนเลยค่ะ

  ตอบลบ
 2. รู้สึกเศร้า แต่เราเราต้องสู้

  ตอบลบ
 3. อันตรายรู้ตัวไหมว่ากำลังจะได้เจออันตรายเพราะตนเองทำอันตรายต่อผู้ไม่เป็นอันตราย
  น่าสงสารจริงๆ. มิจฉาทิฎฐิทำลายคนมานักต่อนักแล้ว

  ตอบลบ
 4. อันตรายรู้ตัวไหมว่ากำลังจะได้เจออันตรายเพราะตนเองทำอันตรายต่อผู้ไม่เป็นอันตราย
  น่าสงสารจริงๆ. มิจฉาทิฎฐิทำลายคนมานักต่อนักแล้ว

  ตอบลบ
 5. นรกสวรรค์มีจริงนะครับ..ไม่เชื่อย่าลบหลู่..

  ตอบลบ
 6. ไม่เชื่อตอนนี้ เดียวตอนตายก็ได้รู้กัน

  ตอบลบ