วันอาทิตย์

อำนาจหลวงตาอยู่มาเกือบสามสิบปีโดน"เชิญ"ให้ออกจากวัด

กิเลส 3 ตระกูล โลภะ โทสะ โมหะ นั้น ท่านกล่าวว่า....

"โมหะ" ความหลงนั้น "โทษมาก คลายช้า"   

หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคต ก็ว่า "ย่ำแย่" แล้ว....

แต่ก็ยังเบากว่าหากจะเทียบกับหลงใหลใน "อำนาจ"

..............

เพราะการ "ใช้" อำนาจไปในทางที่ผิด....

ย่อมก่อ "ทุกข์" ทั้งแก่ตนเองต้อง "ทุรนทุราย" กระสับกระส่าย....

แล้วยัง "เบียดเบียน" ผู้อื่นให้ได้รับความ "ทุกข์ยาก" ลำบาก.... 

เพราะทั้งๆที่รู้ว่า "ถูก" ก็ต้องหาทางทำให้ "ผิด"

แล้วใจมันจะเป็น "สุข" ได้อย่างไร..!!!

..............

บ้านเมืองที่ "วุ่นวาย" อยู่ทุกวันก็เพราะความ "หลง" นี่แหละ....

แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย....

ลำพังแค่ความเห็นต่างทาง "การเมือง" ก็สุดจะทนแล้ว....

ตอนนี้ยังพยายามจะลากเอา "ศาสนา" เข้าไปด้วย..!!!

..............

"หลวงตา" อยู่วัดมาจะสามสิบปี "ดีกัน" กับป่าไม้....

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า..!!!

"วิสุงคามสีมา" ก็ได้มา

แต่ว่าเมื่อเป็น "ธรรมกาย" ก็มิวายต้อง....

..............

"นักธุรกิจ" ผู้ประสบความ "สำเร็จ" ในทางโลก....

เกิด "เบื่อหน่าย" หันหน้าเข้าหาพระธรรม....

"อุทิศตน" ไปพัฒนาวัดป่าวัดดอยในถิ่นทุระกันดาร....

จนได้รับรางวัล "นักพัฒนา" มากมาย..!!

แต่ว่าเมื่อเป็น "ธรรมกาย" ก็มิวายต้อง....

อ่านเพิ่มเติม

..............

"อำนาจ" หากใช้ไปทางที่ "สร้างสรรค์" ก็จะนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่สดใส....

แม้ผู้ใช้เองก็มีแต่ความ "ภาคภูมิใจ"

ว่าได้ใช้ "มัน" อย่างถูกต้องตามหลัก "นิติรัฐและนิติธรรม"

..............

เรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้ "นิติศาสตร์"

เรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้ "รัฐศาสตร์"

โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อ หรือ "ศรัทธา"

ซึ่งก็มี "ตัวอย่าง" ให้เห็นมาแล้วทั่วโลก..!!!

..............

ก็ได้แต่หวังว่า "ฟ้าจะมีตาเทวดาจะดลใจ" ปัดเป่าเภทภัยในครั้งนี้ไปได้....  

อย่าให้ต้องมีการ "เสียเลือดเสียเนื้อ" เพื่อว่า "วิญญาณปู่" จะได้ไม่ต้องมาร้องว่า "ไอ้ลูกหลาน...."


เด็กข้างวัด4 ความคิดเห็น:

 1. สะเทือนใจมากคนยุคนี้ทำไมชั่วได้ขนาดนี้?กับผู้ทรงศีลก็ไม่เว้น

  ตอบลบ
 2. ชาวพุทธทำไม ไม่เคารพพระ ???

  ตอบลบ
 3. การเกิดมาเป็นคนมันยากนัก ควรใช้สติปัญญาในการเป็นคน ให้มาก และมีจิตสำนึกในการกระทำผิดต่อคนซึ่งกันและกัน ไม่ใช่หลงอยู่แต่ในอำนาจ คนลืมความเป็นคน

  ตอบลบ
 4. การเกิดมาเป็นคนมันยากนัก ควรใช้สติปัญญาในการเป็นคน ให้มาก และมีจิตสำนึกในการกระทำผิดต่อคนซึ่งกันและกัน ไม่ใช่หลงอยู่แต่ในอำนาจ คนลืมความเป็นคน

  ตอบลบ