วันอาทิตย์

แบบไหนนะ..คนดี
จะมีคนจำแนก "คนดี" ไว้กี่ประเภท...ไม่รู้!!!

รู้แต่ "พระพุทธศาสนา" สอนว่า  คนดี...คือผู้ที่ไม่ทำบาปทั้งที่ลับและที่แจ้ง!!!   

รู้จักอดทน! อดกลั้น! ต่อสิ่งยั่วเย้า...

พูดง่ายๆ...ไม่ตามใจกิเลส!!!   และหมั่น"ฝึกฝนใจ"ให้เข้มแข็ง!!! 

หรืออย่างน้อยก็มี "ศีล5" เพราะศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่ควบคุมให้ "สังคมมนุษย์" อยู่กันอย่าง "สงบสุข"
  
ถ้าแบบนี้ "ใช่"...วัดพระธรรมกาย มี "คนดี" แบบนี้อีกเป็นล้านๆคน!!!

แต่ดูเหมือนว่า "แบบนี้" จะ "มิใช่" เพราะสารพัดข้อหาที่จัดสรร "มาถวาย" ให้โดยไม่ต้องรับประเคน  

ฟอกเงิน รับของโจร รัฐอิสระ... เพียงเพราะไม่ยอม "รับถวาย" ในข้อหาที่ "อยุติธรรม" ที่ขัดกับความถูกต้องขัดกับพระธรรมวินัย

เธอจึงมิใช่ "คนดีของฉัน"... ก็อยากถามว่าแล้ว "คนดีของท่าน" นั้น มันต้องทำตัวอย่างไร หรือก็ทำตัวแบบที่เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมือง แฝงอยู่ในทุกกระทรวง ทบวง กรม 

ต้องเชื่อฟัง สั่งได้ ประจบเจ้านาย หันหางเสือตามลม กินกันตามน้ำ นายว่าขี้ข้าพลอย!!!

อีกหน่อยวันโกนวันพระ ก็ไม่ต้องไป "รับศีลรับพร" กับหลวงปู่หลวงตาที่วัดแล้ว แค่แวะไปที่ "กระทรวงยุติธรรม" หรือที่ DSI ขอรับ "โอวาท" เป็นแนวทางดำเนินชีวิต เพราะ "คนถือศีล" เดี๋ยวนี้มันสู้ "คนถือกฎหมาย" ไม่ได้แล้วหละโยม

เด็กข้างวัด

2 ความคิดเห็น:

  1. เห็นด้วยค่ะ วัดพระธรรมก่ยสอนให้ รักษาศีล 5 และ ไม่เบียดเบียนกันค่ะ

    ตอบลบ
  2. คนพาลใช้ อำนาจเป็นธรรม คนมีศีลธรรมใช้ธรรมเป็นอำนาจ

    ตอบลบ